text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 4 tháng 12 năm 2013 Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá năm 2013    

Báo cáo tự đánh giá năm 2013 Trường CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM, xem chi tiết dưới tập tin đính kèm

... đọc thêm

Ngày 23 tháng 10 năm 2013 Báo cáo công khai giáo dục, năm học 2012-2013    

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công khai giáo dục, năm học 2012-2013 theo các file đính kèm. Xem chi tiết dưới tập tin đính kèm.

... đọc thêm

Ngày 4 tháng 10 năm 2013 Thông báo chuẩn đầu ra các Ngành đào tạo    

Trường CĐ Công nghệ Thông tin Tp. HCM cam kết luôn nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực khoa học và công nghệ bậc CĐ cho Tp HCM nói riêng, cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của khu vực phía nam và cả nước nói chung. ...

... đọc thêm

Ngày 13 tháng 5 năm 2011 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ    

1. Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp. 2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo hệ chính quy ở...

... đọc thêm

Ngày 7 tháng 4 năm 2011 Thực hiện ba công khai đối với giáo dục Trung cấp Chuyên nghiệp    

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT về quy chế thực hiện công khai bảo đảm chất lượng giáo dục số 09/2009/TT-BGDĐT đối với các cơ sở giáo dục (các Trường, Học viện…) theo chỉ thị số 9535/BGD-ĐT-KHTC ngày 27/10/2009. Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng...

... đọc thêm

Ngày 7 tháng 4 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện quy chế Rèn luyện Sinh viên - Học sinh    

Căn cứ Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/10/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các Trường ĐH, CĐ và THCN hệ chính quy; Căn cứ vào tình hình và đặc điểm của Trường...

... đọc thêm

Ngày 28 tháng 3 năm 2011 Quy chế đào tạo Đại học - Cao đẳng hệ chính quy (Quy chế 25)    

Chương trình đào tạo của Trường được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Chương trình cơ cấu nội dung các môn học, thời gian đào tạo, tỉ lệ phân bổ thời gian đào tạo giữa các môn học cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ...

... đọc thêm

Ngày 28 tháng 3 năm 2011 Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Quy chế 40)    

Quy chế này quy định đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy bao gồm: tổ chức đào tạo; đánh giá học phần, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp; điều kiện công nhận, xếp loại và cấp bằng tốt nghiệp ... Xem chi tiết trên tập tin đính...

... đọc thêm

Ngày 28 tháng 3 năm 2011 Chuẩn đầu ra    

Thông báo học phí chính qui học kì I năm học 2011 - 2012

... đọc thêm

Ngày 28 tháng 3 năm 2011 Trường đầu tư và đảm bảo chất lượng giáo dục (Báo cáo UB Thường vụ Quốc Hội)    

Thực hiện tinh thần công văn số 442/VPQH-TH của Văn phòng Quốc Hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học. Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin Tp. HCM báo cáo với Đoàn...

... đọc thêm
Trang 1trong2 1 2 > >>