text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ HK1 NH2017-2018 CÁC LỚP LIÊN THÔNG

Ngày 27 tháng 9 năm 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

 

THÔNG BÁO

V/v thu học phí học kỳ 1 – năm học 2017-2018 các lớp liên thông

 

I.  Thời hạn nộp học phí như sau:

                          Thời hạn nộp học phí học kỳ  I NH 2017-2018  đến hết ngày  03/10/2017.

            Sau ngày 03/10/2017  sinh viên các  lớp liên thông  phải nộp thêm lệ phí quá hạn là 5%  học phí phải nộp.

II. Mức nộp học phí  như sau:

 

Hệ khóa

Cao đẳng liên thông C16LT

 

(320.000đ/01 tín chỉ)

Ghi chú

                                                                                                             

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                          ĐÃ KÝ

 

                                                                                                                                 Nguyễn Quốc Huy