text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080
Ngày 11 tháng 9 năm 2017

Chú ý :

Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thiphòng thi để tránh đến trễ giờ thi.

- Sinh viên khi đi thi phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc CMND.