text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080
Ngày 23 tháng 1 năm 2015
Các sinh viên nghề Quản trị mạng máy tính (11CTCI1+11CTCI2) lưu ý nộp hình làm thủ tục tốt nghiệp. Cụ thể như sau: 1. Quy chuẩn hình: hình thẻ 3x4 + Nam: mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt hoặc ......
Ngày 24 tháng 3 năm 2014
Sinh viên theo dõi Danh sách môn giảng, Thời khóa biểu lý thuyết, Thời khóa biểu thực hành theo các file đính kèm: - Danh sách môn giảng Học kỳ 2, năm học 2013-2014:......