text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080
Những cột mốc đáng nhớ
01/03/2000 Hội đồng sáng lập do ông Đặng Văn Thân làm chủ tịch có công văn số 70-REH/VTĐT kèm hồ sơ xin phép thành lập Trường Cao đẳng Dân lập Công nghệ Điện tử Tin học Viễn thông Tp.HCM
31/05/2000 UBND Tp.HCM có công văn số 1821/UB-VX gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc chấp thuận và đề nghị Bộ ra quyết định thành lập trường theo thẩm quyền
05/06/2000 Chính phủ ra nghị quyết số 07/2000NQ-CP về việc xây dựng và phát triển Công nghệ phần mềm giai đoạn 2000-2005
18/07/2000 Chính phủ ký quyết định số 86/2000/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế Trường Đại học Dân lập
02/08/2000 Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 7246/TCCB, về việc hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ xin thành lập trường theo quy chế trường Đại học Dân lập vừa được chính phủ ban hành.
26/09/2000 Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn số 8956/TCCB trình chính phủ xem xét thẩm định 6 trường ĐH, CĐ ngoài công lập thuộc diện ưu tiên cho thành lập trước, trong đó có Trường Cao đẳng dân lập Công nghệ Điện - Tin học – Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh
17/10/2000 Bộ Chính trị ra chỉ thị 58/CT-TW chỉ rõ tính cấp bách và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng Công Nghệ Thông Tin
25/11/2000 Đoàn công tác liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban tổ chức cán bộ chính phủ đã đến khảo sát và thẩm định điều kiện thành lập Trường Cao đẳng Dân lập Công nghệ Điện Tử – Tin Học – Viễn Thông Tp.HCM, Đoàn kết luận: đủ điều kiện và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho thành lập        
21/02/2001 Được sự gợi ý của Văn phòng Chính phủ và sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Vô tuyến Điện – Điện tử Tp.HCM đã có công văn số 05-01/CV-HVT ngày 21/02/2001, xin đề nghị đổi tên thành Trường:

 

  • Tên đầy đủ: Trường Cao đẳng Dân lập Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM.
  • Tên viết tắt: Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM.
  • Tên giao dịch quốc tế: ITC HCMC (Information Technology College HoChiMinh City)
27/04/2001
Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ký quyết định số. 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, về việc: thành lập Trường Cao đẳng Dân lập Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM
15/06/2001
Lễ công bố và Đại diện Bộ trao quyết định thành lập Trường Cao đẳng Dân lập Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM tại Hội Trường Khách sạn Sofitel Plaza.
22/03/2002
Lễ Khởi công xây dựng Ngôi Trường Mới
20/10/2004
Lễ Khánh thành ngôi Trường mới.            
21/12/2007
Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ký quyết định số 8059/QĐ-BGD&ĐT, về việc chuyển đổi loại hình hoạt động Trường Cao Đẳng Dân Lập Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM thành Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM