text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 18 tháng 12 năm 2015 [TB] Tổ chức trả nợ môn Vật lý Đại cương cho SV Khóa 11    

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên K11 hoàn tất môn Vật Lý Đại Cương (4 tín chỉ), Khoa Đại cương thông báo đến tất cả sinh viên Khóa 11 như sau: Sinh viên nào còn nợ môn Vật lý đại cương (Phần Điện – Từ - Quang) liên hệ gấp với Văn phòng Khoa...

... đọc thêm

Ngày 9 tháng 10 năm 2015 [TB] Thời gian biểu môn Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam    

Sinh viên tất cả các khóa học lại môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam liên hệ Khoa Đại cương để đăng kí. Hiện tại đã có khoảng 4 sinh viên khóa 13 đăng kí nhưng chưa đủ tiêu chuẩn mở lớp. Đề nghị các bạn có nhu cầu trả nợ sớm...

... đọc thêm

Ngày 5 tháng 9 năm 2015 [TB] Mở lớp học lại môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin    

Khoa Đại cương thông báo. Sinh viên các khóa có nhu cầu học trả nợ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin học phần 2 (Mác 2) đề nghị đăng ký gấp về khóa Đại cương từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2015 để nhà trường lên...

... đọc thêm

Ngày 16 tháng 12 năm 2014 Thời khóa biểu các khóa HP thuộc Khoa Đại Cương (HK2 - NH2014 - 2015)    

Sinh viên xem file đính kèm ... đọc thêm

Ngày 6 tháng 10 năm 2014 KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG HKI NH 2014 - 2015    

Ngày 30 tháng 9 năm 2014 Thời khóa biểu Khoa Đại cương (Môn Vật lý đại cương dành cho Khóa 10 trở về trước)    

Khoa Đại cương tổ chức học môn Vật lý đại cương (dành cho SV khóa 10 trở về trước của K.CNTT + K.ĐTVT). Thời khóa biểu: xem file đính kèm Lưu ý: lớp học chỉ được mở khi có >= 7 SV đăng ký và đóng tiền tại P.KHTC

... đọc thêm

Ngày 11 tháng 9 năm 2014 Thời khóa biểu các khóa, các khoa (HK1 - NH2014 - 2015)    

Khoa Đại cương tổ chức các học phần (học đi và học lại) trong HK1 - NH 2014 - 2015), xem file đính kèm

... đọc thêm

Ngày 11 tháng 9 năm 2014 Lịch trực và giảng dạy của GVCH (HK1 - Năm học 2014 - 2015)    

Xem file đính kèm

... đọc thêm

Ngày 7 tháng 9 năm 2014 Nghỉ học môn Tư tưởng HCM vào chiều thứ 4, ngày 10/09/2014    

Xem file đính kèm

... đọc thêm
Trang 1trong3 1 2 3 > >>