text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

ITC và công ty Medicons hợp tác đào tạo chương trình Hệ thống thông tin Bệnh viện

Ngày 5 tháng 6 năm 2017

Dữ liệu bệnh viện là một kho tàng quý trong việc phân tích và khai thác thông tin hữu ích. Ngành quản lý thông tin Y tế (HIM) là một ngành chưa được phát triển tại Việt Nam nhưng rất tiềm năng trong những năm tới.

Để ngành này phát triển thì cần đến cơ sở hạ tầng Hệ thống thông tin Bệnh viện (HIS). HIS đã được nhiều doanh nghiệp phần mềm tại Việt Nam phát triển và đưa vào sử dụng, nhưng vẫn còn rời rạc.

Để phát triển được HIS, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo cần hợp tác để giải quyết nguồn lực lao động đang rất tiềm năng nhưng thiếu trầm trọng như hiện nay.

Ngày 1/6/2017, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM (ITC) đã cùng công ty sản xuất phần mềm cho bệnh viện Medicons ký kết hợp tác đào tạo chương trình Hệ thống thông tin Bệnh viện.

 

 

Ông Nguyễn Minh Đức – CT HĐQT nhà trường và ông Phan Xuân Trung giám đốc công ty TNHH MTV Tư vấn tin học y tế MEDICONS ký kết hợp tác đào tạo chương trình Hệ thống thông tin Bệnh viện. 

Chương trình được triển khai đào tạo cho sinh viên khóa 2017,  ngành Hệ thống thông tin hệ Cao đẳng của nhà trường. Sinh viên sẽ được chính các đồng nghiệp trong tương lai hướng dẫn và thực hành trên hệ thống giả lập mà chính các bệnh viện lớn đang sử dụng.

Ngoài hệ cao đẳng, chương trình còn cung cấp những khóa ngắn hạn cho nhiều đối tượng là nhân viên Y tế đang làm việc tại các cơ sở Y tế trên toàn quốc, các khóa bồi dưỡng để giải quyết nhu cầu cấp bách về nhân lực CNTT trong bệnh viện như:

·         Nhân viên quản trị mạng bệnh viện.

·         Cán bộ y tế từ lãnh đạo bệnh viện đến điều dưỡng.

·         Cán bộ nghiên cứu khoa học, khai thác dữ liệu bệnh viện.

Qua lễ ký kết, nhà trường hy vọng đây sẽ là một bước chuyển mới nhiều triển vọng cho việc ứng dụng CNTT trong ngành cho ngành Y tế nói chung và sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM nói riêng, mở ra nhiều cơ hội phát triển, phục vụ cho nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện nay.

Một số hình ảnh liên quan: