text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Hệ thống thông tin Y tế - Ngành học duy nhất chỉ có ở ITC

Ngày 24 tháng 8 năm 2017

Dữ liệu thông tin bệnh viện là hệ thống lưu trữ những thông tin, nó khá đa dạng và phong phú. Từ hồ sơ bệnh án, thông tin nhân sự, tài sản, tài chính, giấy tờ tài liệu, tư trang thiết bị... đến các dữ liệu liên quan đến nghiên cứu khoa học, dữ liệu về chất lượng,….

Chính vì thế, việc quản lý các thông tin, dữ liệu là một hoạt động rất quan trọng trong bệnh viện. Quản lý thông tin hiệu quả sẽ giúp các hoạt động của bệnh viện diễn ra một cách an toàn và hiệu quả. Nhưng quản lý ra sao, quản lý như thế nào với hệ thống dữ liệu đó một cách nhanh chóng và hiệu quả đang là một vấn đề lớn mà các bệnh viện hiện nay đưa ra khi lượng thông tin đang trong tình trạng quá tải.

 

Nắm bắt được nhu cầu cấp thiết đó, ngày 01/6/2017 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM (ITC) cùng công ty y dược Medicons đã ký kết hợp tác đào tạo chương trình Hệ thống thông tin Y tế

 

HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ LÀ GÌ?

Hệ thống thông tin y tế là ngành học cung cấp cho người học những kiến thức chung về quản trị bệnh viện và kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực y tế như hệ thống thông tin, hạ tầng cơ sở dữ liệu bệnh viện, đặc thù bệnh viện và bảo hiểm y tế, quản trị dự án, thiết kế và lập trình web, nghiệp vụ quản lý bệnh viện,…

Ngành Hệ thống thông tin y tế là một trong những chuyên ngành nổi bật đã được đào tạo ở nhiều nước trên thế giới. Hiện tại, ở Việt Nam chỉ có trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM đang triển khai đào tạo chuyên ngành này. Với liên kết đào tạo giữa giữa ITC và  công ty y dược Medicons, trong quá trình học, sinh viên sẽ được các y bác sĩ trong ngành y tế hướng dẫn về các kiến thức y khoa để có thể hiểu và làm được việc trong các bệnh viện sau khi ra trường.

 

Tại Việt Nam, ngành Hệ thống thông tin Y tế được đào tạo duy nhất tại ITC

 

AI CÓ THỂ HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ?

Đây là ngành học dành cho những bạn yêu thích làm việc trong môi trường bệnh viện, quản lý dữ liệu và các thông tin của bệnh viện.

Ngoài ra ngành hệ thống thông tin y tế cũng là một địa chỉ lý tưởng giúp các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các bệnh viện hoặc các tổ chức liên quan đến lĩnh vực y tế cần bổ túc kiến thức để có thể làm việc tốt hơn. 

 

 

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ HỌC ?

Tại ITC, chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin Y tế cung cấp cho sinh viên đầy đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết như:

  •      -  Kiến thức giáo dục đại cương: Trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa học tự nhiên, kiến thức về ngoại ngữ tiếng Anh và giáo dục thể chất.
  •       -  Kiến thức cơ sở ngành: Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng chung nhất về Công nghệ thông tin và Lập trình di động như: Cấu trúc máy tính, Cơ sở lập trình, Cơ sở dữ liệu, Mạng cơ bản, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình nâng cao, Thiết kế Web, Toán rời rạc, Hệ quản trị CSDL … để sinh viên sau đó có thể học tập các kiến thức chuyên ngành và tạo kiến thức nền tảng chung để làm việc trong lĩnh vực CNTT.
  •       -  Kiến thức ngành: Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng làm việc thực tế trong lĩnh vực Lập trình di động như: Nghiệp vụ quản lý bệnh viện, Đặc thù bệnh viện và bảo hiểm y tế, Quản trị Database Server, Quản lý dự án phần mềm, Lập trình Web về phía máy chủ, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Y Tế, Lập trình giao diện Web.
  •  

Đây  ngành học dành cho những ai yêu thích làm việc trong môi trường bệnh việnquản  dữ liệu  các thông tin của bệnh viện

 

SINH VIÊN NHẬN ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sinh viên sau khi tốt nghiệp, sẽ có đầy đủ các kiến thức và kỹ năng như:

Về kiến thức:

-  Trình bày được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin trong y tế

-   Phân tích được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

-   Lập trình bằng các công cụ c#, Java

-   Lập trình Web: asp.net, XML.

-   Trình bày được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu trong y tế

-    Đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành y tế

-    Phân tích được qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm trong y tế

-    Phân tích về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trong y tế

Về kỹ năng:

-    Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng.

-    Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong y tế

-    Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.

-    Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server.

-    Xây dựng được một Website hoàn chỉnh.

-    Xây dựng được một ứng dụng công nghệ thông tin cho các bệnh viện công.

 

CÁC CÔNG VIỆC SẼ ĐẢM NHẬN SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin Y tế có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

-    Làm việc tại các Bệnh viện trong nước và quốc tế

-    Làm việc trong môi trường kinh tế hội nhập, tại các doanh nghiệp, công ty trong nước và các công ty nước ngoài…

-    Làm việc tại các doanh nhiệp, công ty thiết kế phần mềm quản lý, website.

-    Học thêm lớp sư phạm nghề có thể dạy nghề các trình độ trung cấp, sơ cấp nghề ở các Trung tâm dạy nghề. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban tuyển sinh & Truyền thông, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM

Địa chỉ: Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.

Hotline: 093 886 1080 – 028. 38 605 004.

Facebookhttps://www.facebook.com/itc.edu.vn

Websitehttp://www.itc.edu.vn/