text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2017 (cập nhật 09/10/2017)

Ngày 9 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về Việc Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2017

Sinh viên bậc Cao đăng các khóa 10,11,13 và 14  đã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2017.  Vui lòng xem danh sách đính kèm.

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ trực tiếp: Phòng Quản lý đào tạo & Khảo thí.
Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/09/2017.
Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, dự kiến sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm từ ngày 10/10/2017.