text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

ĐẢNG B

Giới thiệu chung

Ngày 27/4/2001, trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. HCM được thành lập, thì chỉ hơn 3 tháng sau Chi bộ cơ sở Đảng đã được thành lập theo quyết định số 109/QĐ – ĐUK ngày 09/8/2001 với 03 đồng chí Đảng viên từ các nơi khác chuyển đến, do cố đồng chí Cao Văn Bỉnh – một cán bộ của “Đoàn tàu không số” là Bí thư Chi bộ.

Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, Chi bộ Đảng ngày càng phát triển, do đó, để đáp ứng yêu cầu thực tế Đảng ủy khối các trường ĐH – CĐ – TCCN TP. HCM đã ra quyết định 287/QĐ – ĐUK ngày 15/5/2007 nâng cấp Chi bộ trường CĐ CNTT TP. HCM thành Đảng bộ trường CĐ CNTT TP. HCM. Hiện nay toàn Đảng bộ có 40 Đảng viên và 03 chi bộ trực thuộc.

Chi bộ các phòng – ban.

Chi bộ các khoa.

Chi bộ sinh viên.

Trong 10 năm qua, Chi bộ cơ sở trước đây và đảng bộ cơ sở hiện nay đã nhiều lần được công nhận là Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, có nhiều đồng chí được công nhận 2,3 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là chiến sỹ thi đua các cấp trong chuyên môn, nghiệp vụ; nhiều Đảng viên cách mạng lão thành 40 – 50 năm tuổi Đảng.

Một thành tích rất đáng tự hào của Đảng bộ là: Mặc dù thời gian sinh viên học tập tại trường chỉ có 3 năm, lại là trường ngoài công lập, nhưng tổ chức Đảng đã chỉ đạo tốt tổ chức Đoàn trong việc kết nạp Đảng viên mới trong lực lượng HS-SV. Tính đến nay (4/2011) Đảng bộ đã kết nạp được gần 40 sinh viên các khóa, cung cấp cho xã hội nhiều tri thức trẻ vừa hồng vừa chuyên.

Chức năng – nhiệm vụ của Đảng ủy cơ sở

Chức năng

Tổ chức Đảng trong trường học ngoài công lập có chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của trường đối với Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong trường; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác tư tưởng; Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân và xây dựng Đảng.

Ban chấp hành

Danh sách ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ IV

 

Stt
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ Đảng – Chính quyền
Nam
Nữ
1.
Ths Nguyễn T. Mỹ Hạnh
 
1979
- Bí thư Đảng ủy
- Trưởng phòng Công tác HSSV
2.
TS Bùi Phúc Trung
1953
 
- Phó Bí thư Đảng ủy
- Phó Hiệu trưởng
3.
Ths Phan Thị Mai Linh
 
1979
- Đảng ủy viên
- Trưởng khoa Công nghệ Thông tin
4.
CN Vũ Văn Đông
1978
 
- Đảng ủy viên
- PT. Phòng QLĐT & KT
5.
CN Lư Quốc Tuấn
1985
 
- Đảng ủy viên
- Bí thư Chi bộ SV, Bí thư Đoàn trường