text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Theo Quyết định số 89/QĐ-LĐLĐ và 90/-LĐLĐ 

Công đoàn trường cao đẳng công nghệ thông tin Tp. HCM

Ban chấp hành công đoàn trường

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM, KHÓA IV,  NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1.  Đ/c Vũ Văn Đông - Chủ tịch

2.  Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thoa - Phó Chủ tịch

3.  Đ/c Dương Thị Xuân An - Ủy viên BCH

4.  Đ/c Thái Thanh Long - Ủy viên BCH

 

Tổ chức công đoàn bộ phận


Các đoàn viên công đoàn sinh hoạt theo tổ và sinh hoạt toàn thể.

Hiện tại công đoàn Trường được chia thành 03 tổ như sau:

- Tổ công đoàn khối quản lý (gọi tắt là tổ số 1) bao gồm các đơn vị:

Phòng Tổng hợp

Phòng Quản lý Đào tạo và Khảo thí

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

- Tổ công đoàn khối đào tạo công nghệ (gọi tắt là số 2) bao gồm các đơn vị:

Khoa Công nghệ Thông tin

Khoa Điện tử - Viễn thông

Ban Quản lý mạng & Thiết bị

- Tổ công đoàn khối đào tạo đại cương và kinh tế (gọi tắt là tổ số 3) gồm các đơn vị:

         Khoa Quản trị -Tài chính Ngân hàng

         Khoa Đại cương

         Ban Trung cấp chuyên nghiệp

​         Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

         Phòng Quản lý quản lý khoa học

         Ban truyền thông PR

Phân công nhiệm vụ Tổ trưởng Công đoàn

 

1. Đ/c  Vũ Văn Đông  – Tổ trưởng tổ công đoàn số 1

2. Đ/c  Nguyễn Đỗ Thư Hương  – Tổ trưởng tổ công đoàn số 2

3. Đ/c  Dương Thị Xuân An – Tổ trưởng tổ công đoàn số 3